Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Հայտարարություններ

Գնումներ և հայտարարություններ

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

Տեղեկություններ գնումների արդյունքների մասին


2020 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 19/20-ՀՄ որոշմամբ փոփոխված կանոնակարգ

2020 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 19/20-ՀՄ որոշման քաղվածք

2017 թ. հունվարի 13-ի № 1/17-ՀՄ որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ

Գնումների տարեկան ծրագիր


Expression of Interest for Demand Forecast and Integrated Distribution System Planning Consulting Services | TR-DF-DP-01 (Փոփոխված)

Հետաքրքրության հայտի ներկայացման հրավեր: Բաշխիչ ցանցի կառավարման կատարելագործված համակարգի (ADMS) նախագծման և աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատվական ծառայությունների համար | TR-ADMS-02 (Փոփոխված)