Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Աշխատանքներ

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով 110/10Ïì §Մաշտոց¦ և 110/35/10Ïì §²րեշ-2¦ »Ýóϳ۳նների վերաϳéáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Շինարարական կապալի Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3003/ Առաջարկների բաց հարցում27/02/202005/03/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար ѳٳÛÝùÝ»ñÇ էլեկտրական ó³Ýó»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý իրավունքի համար 2 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3004/ Առաջարկների բաց հարցում27/02/202005/03/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար մասնաճյուղերի և ԵրևաÝ քաղաքի îº, ´º տանիքների վերանորոգման և ՀՀ մարզերի, ք. Երևանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի էլ.ցանցերի վերակառուցման 2 լոտով աշխատանքների կատարման իրավունքի համար Պայմանագիր կնքելու նպատակով /3000/ Առաջարկների բաց հարցում13/02/202020/02/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` մասնակցել 110//35/10կՎ «Սոթք-3» նոր ենթակայանի կառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2097/ Առաջարկների բաց հարցում05/02/202012/02/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` մասնակցել 35կՎ §Ղալինջա¦ û¹³ÛÇÝ ·ÍÇ 110/35/10Ïì §¶յումրի-3¦ ենթակայանին վերամիացման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2095/ Առաջարկների բաց հարցում04/02/202011/02/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար մասնաճյուղերի ՏԵ, ԲԵ տանիքների վերանորոգման և ՀՀ մարզերի, ք. Երևանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման 2 լոտով աշխատանքների կատարման իրավունքի համար Պայմանագիր կնքելու նպատակով: /2050/ Առաջարկների բաց հարցում04/03/201912/03/2019ավարտված
Հրավիրում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին մասնակցել «Վարդահովիտ» և «Գողթան» 35կՎ օդային գծերի AAAC-Z148-1Z տիպի հաղորդալարերով վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2048/ Առաջարկների բաց հարցում19/02/201926/02/2019ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` մասնակցել 110/35/10կՎ «Սոթք-5» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2031/ Առաջարկների բաց հարցում30/11/201810/12/2018ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման և Հայտերի ներկայացման ժամկետների տեղափոխման մասին Ծանուցում՝ 13.03.2018թ.-ին հայտարարված Պատվիրատուի կարիքների համար քաղաք Երևան, «Վարդաշեն 110/35/6կՎ» ենթակայանից «Նար-Դոս 1,2» և «Չարենց 1,2» ենթակայանների 35կՎ մալուխային գծերի փոխարինման աշխատանքների կատարման, Պայմանագրեր կնքելու նպատակով / 1995/2 / Առաջարկների բաց հարցում09/11/201815/11/2018գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում՝ 110/35/10կՎ «Սոթք-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2023/ Առաջարկների բաց հարցում27/08/201803/09/2018ավարտված