Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Աշխատանքներ

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար հասցեական ծրագրերի իրականացման համար շինմոնտաժային ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý իրավունքի նպատակով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3025/ Առաջարկների բաց հարցում07/05/202014/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` մասնակցել ք․Երևան, Հրազդանի կիրճ հասցեում գտնվող ԲԵ-120 ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3018/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում մասնակցել ք․Երևան, Գլխավոր պողոտային կից տարածքում մալուխային թունելի կառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3019/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով 110/10կՎ «Ավան» և 110/6կՎ «Կոտայք» »Ýóϳ۳նների վերաϳéáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Շինարարական կապալի Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3020/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում մասնակցել ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղում ՏԵ-3963-ի 10կՎ մալուխային, 10կՎ և 0,4կՎ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3021/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում մասնակցել 110/35/10կՎ «Գյումրի-3» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3022/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` հրավիրում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին մասնակցել 110/35/10Ïì §Սոթք-2¦ ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3015/ Առաջարկների բաց հարցում20/03/202027/03/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով 110/10Ïì §Մաշտոց¦ և 110/35/10Ïì §²րեշ-2¦ »Ýóϳ۳նների վերաϳéáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Շինարարական կապալի Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3003/ Առաջարկների բաց հարցում27/02/202005/03/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար ѳٳÛÝùÝ»ñÇ էլեկտրական ó³Ýó»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý իրավունքի համար 2 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3004/ Առաջարկների բաց հարցում27/02/202005/03/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար մասնաճյուղերի և ԵրևաÝ քաղաքի îº, ´º տանիքների վերանորոգման և ՀՀ մարզերի, ք. Երևանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի էլ.ցանցերի վերակառուցման 2 լոտով աշխատանքների կատարման իրավունքի համար Պայմանագիր կնքելու նպատակով /3000/ Առաջարկների բաց հարցում13/02/202020/02/2020ավարտված