Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Աշխատանքներ

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` 110կՎ “Գորիս-1,2” ՕԳ-ի և 110կՎ “Գորիս-2” ՕԳ-ի հատվածների ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման ` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3265/Բաց մրցույթ10/10/202324/10/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` “Աղստև” մասնաճյուղում 35/10կՎ ենթակայանի կառուցման աշխատանքների կատարման /3252 /Բաց մրցույթ01/06/202315/06/2023ավարտված
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` մասնակցել Ծաղկաձոր քաղաքում 35/10կՎ ենթակայանի կառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով:/ 3250 /Բաց մրցույթ17/05/202331/05/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում Ýáñ ëå³éáÕÝ»ñÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÙdzóáõÙáí, էլեկտրական էներգիայի կորուստների նվազեցման ¨ ѳïáõÏ Íñ³·ñ»ñáí ݳ˳ï»ëíáÕ ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý աշխատանքներ կատարման համար Գլխավոր կապալառուի ընտրության /3235/Բաց մրցույթ21/02/202309/03/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ք. Երևան Վ.Սարգսյան փողոցի հարակից տարածքում նոր ԲԵ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման ` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3158/ Առաջարկների բաց հարցում22/10/202104/11/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-613/21 /3152/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/09/202116/09/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-612/21 /3153/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/09/202116/09/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-611/21 /3154/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/09/202116/09/2021ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում “Կենտրոնական” 110/35/6 կՎ ենթակայանում երրորդ տրանսֆորմատորի տեղադրման աշխատանքների կատարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3146/Բաց մրցույթ23/08/202106/09/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-580/21 /3156/Ոչ կանոնակարգված գնում 12/08/202112/08/2021ավարտված