Electric Networks of Armenia

Implementation of works

Tenders and other procurements notices

NameTrading formDateEnd dateStatus
Title (eng)Notice about holding open competition10/08/201122/08/2011complete
Title (eng)Notice about holding open competition16/07/201115/08/2011complete
Title (eng)Notice about holding open competition15/07/201125/07/2011complete
Title (eng)Notice about holding open competition13/07/201122/07/2011complete
Բաց միափուլ առանց նախնական ընտրության մրցույթ` բջիջների փոխարինման 7 լոտով աշխատանքների կատարման:
Notice about holding open competition29/06/201112/07/2011complete
Title (eng)Notice about holding open competition21/06/201120/07/2011complete
Title (eng)Notice about holding open competition31/05/201129/06/2011complete
Բաց միափուլ առանց նախնական ընտրության մրցույթ` "Հյուսիս" մասնաճյուղի Ահարոնյան 3/2 հասցեով Ա. Նահապետյանին պատկանող "Ռոման-Ն" ՍՊԸ-ի 6 կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման աշխատանքների կատարման:Notice about holding open competition17/05/201117/06/2011complete
Բաց միափուլ առանց նախնական ընտրության մրցույթ` ՀՀ 0.38-110 կՎ ցանցերում էլեկտրաէներգիայի կորուստների հաշվարման, վերլուծության և դրանց նվազեցման առաջարկությունների մշակման, ՀՀ 0.38-110 կՎ ցանցերում էլեկտրաէներգիայի որակի և մատակարարման հուսալիության գնահատման և դրանց բարեփոխման առաջարկությունների մշակման ծառայությունների մատուցման: Notice about holding open competition12/05/201110/06/2011complete
Բաց միափուլ առանց նախնական ընտրության մրցույթ` "Աղստև" մասնաճյուղի (քաղաք Դիլիջան) "Դիլիջան" էլ. ցանցի Պարզ լճի խճուղիում գտնվող ՀՀ ԳԱԱ "Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների" ՊՈԱԿ 6 կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման աշխատանքների կատարման:
Notice about holding open competition07/05/201107/06/2011complete