Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Աշխատանքներ

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` էլեկտրաէներգիայի ավտոմատացված հաշվառման և հսկման համակարգի տեղակայված արկղերի հողանցման համար աշխատանքների կատարում (հաղորդիչ թիթեղի և հողանցման էլեկտրոդ թիթեղի ձեռք բերում և տեղադրում /3305/ Առաջարկների բաց հարցում18/04/202406/05/2024գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` 110կՎ ենթակայանների հողանցման եզրագծերի վերանորոգման աշխատանքների կատարման` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3284/ Առաջարկների բաց հարցում06/03/202421/03/2024ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` 110/35կՎ լարման մալուխային գծերի անցկացման և փոխարինման աշխատանքների կատարման (այսուհետև` Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով Առաջարկների բաց հարցում26/02/202412/03/2024ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` 110կՎ “Գորիս-1,2” ՕԳ-ի և 110կՎ “Գորիս-2” ՕԳ-ի հատվածների ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման ` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3265/Բաց մրցույթ10/10/202324/10/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` “Աղստև” մասնաճյուղում 35/10կՎ ենթակայանի կառուցման աշխատանքների կատարման /3252 /Բաց մրցույթ01/06/202315/06/2023ավարտված
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` մասնակցել Ծաղկաձոր քաղաքում 35/10կՎ ենթակայանի կառուցման աշխատանքների կատարման Առաջարկների բաց հարցմանը` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով:/ 3250 /Բաց մրցույթ17/05/202331/05/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում Ýáñ ëå³éáÕÝ»ñÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÙdzóáõÙáí, էլեկտրական էներգիայի կորուստների նվազեցման ¨ ѳïáõÏ Íñ³·ñ»ñáí ݳ˳ï»ëíáÕ ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý աշխատանքներ կատարման համար Գլխավոր կապալառուի ընտրության /3235/Բաց մրցույթ21/02/202309/03/2023ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ք. Երևան Վ.Սարգսյան փողոցի հարակից տարածքում նոր ԲԵ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման ` Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3158/ Առաջարկների բաց հարցում22/10/202104/11/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-613/21 /3152/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/09/202116/09/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-612/21 /3153/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/09/202116/09/2021ավարտված