Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Մատակարարում

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-601/22 /3226/Ոչ կանոնակարգված գնում 03/11/202203/11/2022ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-603/22 /3224/Ոչ կանոնակարգված գնում 01/11/202201/11/2022ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների ք.Երևան, Ղափանցյան փողոց, 63/2 հասցեի հարակից տարածքում (100մ․շառավղի սահմաններում) 400կՎԱ հզորության տրանսֆորմատորային ենթակայանի (ԼՏԵ) կառուցման նպատակով 20մ2 մակերեսով հողատարածքի ձեռք բերման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3223/ Առաջարկների բաց հարցում04/10/202211/10/2022գործող
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-524/22 /3222/Ոչ կանոնակարգված գնում 29/09/202229/09/2022ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ առք ու վաճառքի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-530/22 /3221/Ոչ կանոնակարգված գնում 27/09/202227/09/2022ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-516/22 /3220/Ոչ կանոնակարգված գնում 14/09/202214/09/2022ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` Պատվիրատուի կարիքների համար »ñϳõ»ïáÝÛ³ ѻݳëÛáõÝ»ñÇ, խորթուկների (դրոցների) և ɳÛݳÏÝ»ñÇ մատակարարման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3218/ Առաջարկների բաց հարցում14/09/202229/09/2022ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում ` Պատվիրատուի կարիքների համար ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõûñÇ մատակարարման իրավունքի համար 3 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3217/ Առաջարկների բաց հարցում13/09/202228/09/2022ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար մալուխների և հաղորդալարերի մատակարարման իրավունքի համար 4 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3216/ Առաջարկների բաց հարցում12/09/202227/09/2022ավարտված
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար իÝùݳï³ñ Ù»Ïáõë³óí³Í ѳÕáñ¹³É³ñերÇ մատակարարման իրավունքի համար Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3214/ Առաջարկների բաց հարցում07/09/202220/09/2022ավարտված