Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Մատակարարում

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-67/21 /3088/Ոչ կանոնակարգված գնում 26/02/202126/02/2021ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով երկաթբետոնյա հենասյուների, դրոցների և լայնակների մատակարարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3085/ Առաջարկների բաց հարցում26/02/202115/03/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-43/21 /3082/Ոչ կանոնակարգված գնում 15/02/202115/02/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-44/21 /3083/Ոչ կանոնակարգված գնում 15/02/202115/02/2021ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների ք.Երևան, Քանաքեռ 1-ին փողոց, 29/1 հասցեի մոտակայքում 20մ2 մակերեսով հողատարածքի ձեռք բերման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3080/ Առաջարկների բաց հարցում05/02/202112/02/2021գործող
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-659/20 /3078/Ոչ կանոնակարգված գնում 30/12/202030/12/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների ù.ºñ¨³Ý, Գրիբոյեդովի փ․ 58 ѳëó»ում (50մ․ շառավղի սահմաններում) ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇ ձեռք բերման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3069/ Առաջարկների բաց հարցում28/10/202004/11/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների ù.ºñ¨³Ý, Արաբկիր, Մալխասյանց փ․ 12/2 ѳëó»յում ϳ٠ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ (200մ․ շառավղի սահմաններում) ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇ ձեռք բերման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3027/ Առաջարկների բաց հարցում16/06/202023/06/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõûñÇ մատակարարման իրավունքի համար 6 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3016/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար ռեակտիվ էներգիայի կոմպենսատորների մատակարարման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3023/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020ավարտված