Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Մատակարարում

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-330/21 /3127/Ոչ կանոնակարգված գնում 25/06/202125/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-396/21 /3134/Ոչ կանոնակարգված գնում 17/06/202117/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-310/21 /3121/Ոչ կանոնակարգված գնում 16/06/202116/06/2021ավարտված
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար հրդեհաշիջման առաջնային միջոցների (կրակմարիչների) մատակարարման իրավունքի համար Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3118/ Առաջարկների բաց հարցում15/06/202122/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-202/21 /3114/Ոչ կանոնակարգված գնում 03/06/202103/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-245/21 /3115/Ոչ կանոնակարգված գնում 03/06/202103/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-306/21 /3117/Ոչ կանոնակարգված գնում 03/06/202103/06/2021ավարտված
2021թ.-ի մայիսի 17-ին հրապարակված Առաջարկների բաց հարցման անցկացման ժամկետի տեղափոխման մասին Ծանուցում / 3105/1 / Առաջարկների բաց հարցում01/06/202101/06/2022գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõûñÇ մատակարարման իրավունքի համար 4 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3108/ Առաջարկների բաց հարցում26/05/202110/06/2021ավարտված
Հայտարարություն Կնքված՝ մատակարարման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-238/21 /3113/Ոչ կանոնակարգված գնում 25/05/202125/05/2021ավարտված