Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Սակագներ

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանում է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (հետագայում` Հանձնաժողով):

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 478-Ն որոշման համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սահմանված են «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից էլեկտրական էներգիայի վաճառքի հետևյալ մանրածախ սակագները (ներառյալ ԱԱՀ)`

1. ՀՀ կառավարության 03.11.2016թ. 1122-Ն որոշման համաձայն՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքներ՝

ցերեկային սակագին՝ 29,99 դրամ/կվտԺ,

գիշերային սակագին՝ 19,99 դրամ/կվտԺ,

2. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող՝ ամսական մինչև 200 կվտժ սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողներ

ցերեկային սակագին՝ 46,48 դրամ/կվտժ

գիշերային սակագին՝ 36,48 դրամ/կվտժ,

3. 0,38 լարմամբ սնվող ամսական 201 կվտժ-ից մինչև 400 կվտժ սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողներ

ցերեկային սակագին՝ 48,48 դրամ/կվտժ,

գիշերային սակագին՝ 38,48 դրամ/կվտժ,

4. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող՝ ամսական 400 կվտժ-ից ավելի սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողների

ցերեկային սակագին՝ 53,48 դրամ/կվտժ

գիշերային սակագին՝ 43,48 դրամ/կվտժ

5. 0,38 կՎ լարմամբ սնվող այլ սպառողներ /բացառությամբ բնակչության/

ցերեկային սակագին՝ 53,48 դրամ/կվտժ

գիշերային սակահին՝ 43,48 դրամ/կվտժ

6. 6 (10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար`

ցերեկային սակագին` 50,48 դրամ/կՎտժ,

գիշերային սակագին` 40,48 դրամ/կՎտժ.

7. 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ՝

ցերեկային սակագին՝ 44,48 դրամ/կվտժ,

գիշերային սակագին՝ 34,48 դրամ/կվտժ,

8. 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ՝

ցերեկային սակագին՝ 41,98 դրամ/կվտժ

գիշերային սակագին՝ 37,98 դրամ/կվտժ

Սահմանված գիշերային սակագինը հաշվարկվում է սպառողի մոտ բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվառման սարքի առկայության դեպքում և գործում է`

1) ժամը 22.00-ից մինչև ժամը 06.00-ն՝ յուրաքանչյուր տարվա մարտ ամսվա վերջին կիրակի օրվա ժամը 02.00-ից մինչև հոկտեմբեր ամսվա վերջին կիրակի օրվա ժամը 03.00-ն,

2) ժամը 23.00-ից մինչև 07.00-ն՝ յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբեր վերջին կիրակի օրվա ժամը 03.00-ից մինչև մարտ ամսվա վերջին կիրակի օրվա ժամը 02.00-ն: