Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Տեխնիկական տվյալներ

Մեր մասին

 • 110 կՎ ենթակայաններ – 102 հատ, սահմանված հզորությունը 4478 ՄՎԱ
 • 35 կՎ ենթակայաններ – 224 հատ, դրվածքային հզորությունը 1736 ՄՎԱ
 • 110 կՎ անջատիչներ – 159 հատ
 • 35 կՎ անջատիչներ – 687 հատ
 • 110 կՎ օդային գծեր – 2778,3 կմ
 • 35 կՎ օդային գծեր – 2307,12 կմ
 • 35 կՎ մալուխային գծեր – 67,67 կմ
 • 6(10) կՎ բաշխիչ կետեր – 261 հատ
 • 6(10) կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ – 8162 հատ, տեղադրված հզորությունը 3200.146 ՄՎԱ
 • 6(10) կՎ օդային գծեր – 8254,7 կմ
 • 6(10) կՎ մալուխային գծեր – 3310,3 կմ
 • 0,4 կՎ օդային գծեր – 12662,6 կմ
 • 0,4 կՎ մալուխային գծեր – 2355,6 կմ
 • 110 կՎ հենարաններ – 9482 հատ
 • 35 կՎ հենարաններ – 12945 հատ
 • 0,4 կՎ հենարաններ – 432632 հատ