Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Կառուցվածք

Մեր մասին

Տնօրենների խորհրդի կազմը

Տնօրենների խորհրդի նախագահ

Դարբինյան Կարեն Իլյիչի

Տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալ

Կարապետյան Նարեկ Կարենի

Վարչակազմակերպչական կառուցվածքը

Գլխավոր տնօրեն

Հարությունյան Կարեն Սերյոժայի

Հեռ.` +374 10 65 00 86

Էկոնոմիկայի և ֆինանսների տնօրեն

Արշակյան Արմեն Շիրինի

Հեռ.` + 374 10 59 13 25

Տեխնիկական տնօրեն

Գրիգորյան Դավիթ Սաշիկի

Հեռ.`+ 374 12 59 12 16

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, Իրացման տնօրեն
Ղազինյան Դավիթ Գագիկի

Հեռ.` + 374 11 65 16 58

+374 10 59 12 01

Անվտանգության և վերահսկողության տնօրեն

Հայրապետյան Կարեն Գարեգինի

Հեռ.` +374 10 59 13 11

Ընդհանուր հարցերով տնօրեն

Պողոսյան Սուրիկ Սիրակի

Հեռ.՝ +374 10 59 12 55

Գլխավոր հաշվապահ

Ադամյան Նաիրի Մերուժանի

Հեռ.` + 374 10 59 12 58

Հասարակայնության և կորպորատիվ կապերի

դեպարտամենտի պետ

Սարջանյան Նատալյա Կարենի

Հեռ.` + 374 10 59 12 28

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի պետ

Գսպոյան Վարդան

Հեռ.` +374 12 59 13 99