Electric Networks of Armenia

Արժանապատվության իրավունք

Customer information

Դուք իրավունք ունեք ստանալ հարգալից, պատրաստակամ և ուշադիր սպասարկում և Ձեր արժանապատվությունը չպետք է ոտնահարվի անկախ կրթության մակարդակից, սեռից, ազգությունից, հասարակական դիրքից և կրոնական համոզմունքներից: