Electric Networks of Armenia

"Մեկ պատուհան" համակարգից օգտվելու իրավունք

Customer information

Ձեզ հնարավորություն է ընձեռնվում լուծել խնդիրների մեծամասնությունը (առցանց կամ ոչ առցանց) "մեկ պատուհանի" սկզբունքով, այսինքն ցանկալի արդյունքի հասնել Ընկերության հետ ընդհամենը մեկ շփման միջոցով:

Դուք կարող եք "Մեկ պատուհանի" սկզբունքով դիմել Ընկերության Հասարակայնության և ԶԼՄ կապերի դեպարտամենտի Հասարակայնության հետ կապերի բաժին, Կազմակերպական ապահովման դեպարտամենտի Գործավարության բաժին, Կենտրոնական գրասենյակի Բաժանորդների սպասարկման տեղեկատվական կենտրոն կամ Ձեր տարածքը սպասարկող մասնաճյուղեր և էլ. ցանցեր: