Electric Networks of Armenia

Ընտրության իրավունք

Customer information

"ՀԷՑ" ՓԲԸ-ն Ձեզ տրամադրում է ընտրության իրավունք`

  • Դիմել "ՀԷՑ" ՓԲԸ Կենտրոնական գրասենյակ, Ձեր տարածքը սպասարկող մասնաճյուղ, էլ. ցանց, տեղամաս (հասցենեևի մասով):
  • Վճարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց (բանկի, "Հայփոստ" ՓԲԸ-ի բաժանմունքների, վճարման տերմինալների և համացանցի) միջոցով:
  • Սպասարկման տեսակների` Ընկերության աշխատակիցների հետ անմիջական շփման ("ՀԷՑ" ՓԲԸ Կենտրոնական գրասենյակ, Ձեր տարածքը սպասարկող մասնաճյուղ, էլ. ցանց, տեղամաս) և հեռակա՝ հաճախորդի անձնական սենյակի, վիրտուալ ընդունարանի, հեռախոսի, համացանցի, փոստի միջոցով: