Electric Networks of Armenia

Դիմումների և բողոքների ներկայացման կարգի մասին

Customer information

"ՀԷՑ" ՓԲԸ սպառողները կարող են ներկայացնել իրենց բողոքները Մատակարարին գրավոր տեսքով, այդ թվում էլեկտրոնային փոստով՝ office@ena.am հասցեին, բանավոր (հեռախոսազանգի միջոցով) դիմելով Կենտրոնական գրասենյակ (հասցե՝ Ա.Արմենակյան, 127, կայք՝ www.ena.am,հեռ. 080000180), մասնաճյուղեր:

Սպասման ժամանակը 080000180 հեռախոսահամարը հավաքելու պարագայում՝ 60 վայրկյանից ոչ ավել, էլեկտրոնային հարցումների և նամակներին պատասխան ներկայացնելու ժամկետը՝ ոչ ավել քան 15 սպասարկման օրը,սպառողների դիմում-բողոքներին պատասխան ներկայացնելու ժամկետը՝ դրանց ստացման պահից առավելագույնը 15 սպասարկման օրվա ընթացքում, եթե առանձին դեպքերում սույն կանոններով այլ բան սահմանված չէ: