Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Մատակարարում

Հայտարարություններ մրցույթների անցկացման և այլ գնումների մասին

ԱնվանումԳործարքի տիպՀայտարարության ամսաթիվԱվարտի ամսաթիվԳործարքի կարգավիճակ
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների ù.ºñ¨³Ý, Արաբկիր, Մալխասյանց փ․ 12/2 ѳëó»յում ϳ٠ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ (200մ․ շառավղի սահմաններում) ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇ ձեռք բերման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3027/ Առաջարկների բաց հարցում16/06/202023/06/2020գործող
ՓԲԸ Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõûñÇ մատակարարման իրավունքի համար 6 լոտով Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3016/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020գործող
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> հրավիրում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մասնակցել Առաջարկների բաց հարցմանը` Պատվիրատուի կարիքների համար ռեակտիվ էներգիայի կոմպենսատորների մատակարարման Պայմանագրեր կնքելու իրավունքով /3023/ Առաջարկների բաց հարցում28/04/202005/05/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար հիմնական էլեկտրատեխնիկական նյութերի մատակարարման իրավունքի համար Պայմանագրեր կնքելու նպատակով 9 լոտով /3005/ Առաջարկների բաց հարցում03/03/202010/03/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում Պատվիրատուի կարիքների համար փայտյա հենասյուների մատակարարման իրավունքի համար Պայմանագրեր կնքելու նպատակով /3002/ Առաջարկների բաց հարցում21/02/202028/02/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար լրակազմ տրանսֆորմատորային և կայմային ենթակայանների մատակարարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /3001/ Առաջարկների բաց հարցում13/02/202020/02/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման ժամկետի տեղափոխման մասին Ծանուցում՝ 2020թ.-ի փետրվարի 5-ին հայտարարված՝ «Ծիծեռնակաբերդ» 110/6 կՎ ենթակայանից դեպի Գլխավոր պողոտային կից կառուցվող նոր ԲԿ-ի և դեպի «Հին Երևան» համալիր մալուխային գծերի անցկացման իրականացման համար ԱՊվՊ 3x400/95 մալուխի և կցորդիչների 2 լոտով մատակարարման Առաջարկների բաց հարցման անցկացումը անորոշ ժամկետով տեղափոխելու վերաբերյալ / 2099/1 / Առաջարկների բաց հարցում07/02/202007/02/2021գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով §Ծիծեռնակաբերդ¦ 110/6 կՎ ենթակայանից դեպի Գլխավոր պողոտային կից կառուցվող նոր ԲԿ-ի և դեպի §Հին Երևան¦ համալիր մալուխային գծերի անցկացման իրականացման համար ԱՊվՊ 3x400/95 մալուխի և կցորդիչների մատակարարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2099/ Առաջարկների բաց հարցում05/02/202012/02/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար 2 լոտով երկաթբետոնյա հենասյուների, դրոցների և լայնակների մատակարարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2096/ Առաջարկների բաց հարցում04/02/202011/02/2020գործող
Առաջարկների բաց հարցման անցկացման մասին Ծանուցում` Պատվիրատուի կարիքների համար տրանսֆորմատորային և բաշխիչ ենթակայանների վերազինման համար սարքավորումների մատակարարման Պայմանագիր կնքելու իրավունքով /2093/ Առաջարկների բաց հարցում09/12/201918/12/2019ավարտված