Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Ղարս" մասնաճյուղ

ք. Գյումրի, Շարա Տալյան փ. 1,
հեռ.` (+374 060) 71 15 38
Տնօրեն`Գագիկ Ֆարզադյան