Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Գեղամա" մասնաճյուղ

ք. Հրազդան, Տիգրան Պետիկյան փ.5,
հեռ.՝ (+374 060) 71 14 60
Տնօրեն`Կարմեն Մնացականյան