Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Մուսալեռ" մասնաճյուղ

Ք.Երևան, Արուս Ոսկանյան փ. 55ա,
հեռ.` (+374 12) 65 16 98
Տնօրեն` Ռոբերտ Լևոնյան