Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Կենտրոն" տարածքային համակարգման տնօրինություն

ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 127, 2-րդ մասնաշենք
հեռ. (+374 11) 65 16 17
(+374 11) 65 16 33
Տնօրեն` Դավիթ Ղազինյան